АРХ Консулт 2 ООД

арх. техн. Румен Борисов Чифликчиев / УЗАКОНЯВАНЕ НА НЕЗАКОННО СТРОИТЕСТВО Узаконяване. Архитектурно проектиране в комплект с всички необходими специалности за получаването на Разрешение за строеж. ПУП. Разрешение за ползване (бивш акт 16).

УЗАКОНЯВАНЕ НА НЕЗАКОННО СТРОИТЕСТВО

 Необходимо е да се разработи ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ за УЗАКОНЯВАНЕ.

Инвестиционния проект е необходимо да се СЪГЛАСУВА със съответните инстанции и да се ОДОБРИ. Одобрения ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ за УЗАКОНЯВАНЕ е ОСНОВАНИЕ за издаване на АКТ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ. Акта за узаконяване се издава вместо РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА СТРОЕЖ. След като се издаде АКТ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ незаконния строеж вече е ЗАКОНЕН.

След приключване на работата ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /клиента/ получава:

1. Съгласуван ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ за УЗАКОНЯВАНЕ

2. АКТ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ

3. Квитанции и фактури на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /клиента/, за плащанията по инстанции.

.: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове